Giigeschtubete

Giigeschtubete i dä Älplibar z`Züri

Saison 2010/11